اسپری رنگ چرم

قیمت اسپری رنگ سفید دیوار در شرکت تولیدی

این رنگ ها نوعی رنگ اسپره ای می باشند که در این اسپری ها تحت فشار قوطی ها قرار میگیرند و با شیری که متصل به این قوطی ها است به بیرون می آیند. با پیشرفت تکن

بیشتر بخوانید