شرکت رزین پایه آب

فروش رزین اکریلیک خالص دو جزئی

 رزین های اکریلیک، با استفاده از فرآیند پلیمریزاسیون اسید های آکریلیک، متاکریلیک و محصولات مشتق شده از آن ها به دست می آید. رزین ها در انواع رزین تک جزئی،

بیشتر بخوانید